Hakkımızda

Isparta Huzurevi Sağlık ve Eğitim Yardımlaşma Vakfı hiçbir ticari kar amacı gütmeden, bölge, din, dil, ırk, ideolojik görüş ayrılıkları gözetmeksizin imkânları nispetinde bütün insanlara yardım eli uzatarak hizmet etmek hedefini güder.

Isparta Huzurevi 1972 yılında bakıma muhtaç, kimsesiz ve sokakta kalan Ispartalıları bir çatı altında toplamak gayesiyle, Ispartalı hayırseverlerin gönüllü faaliyetlerle başlattıkları bir çalışmanın ürünü olarak doğmuştur.

Zamanın Belediye Başkanı Sayın Fuat UYAR’ın fikir ve teşvikiyle, Sayın Nafi ARAS ve Sayın Tanju BOYLU’nun girişimiyle; Cumhuriyetimizin 50. Yılı münasebetiyle “Isparta Huzur evi 50. Yıl Kimsesizleri, Yaşlıları, Güçsüzleri Dinlendirme, Barındırma ve Aş Ocağı Yaptırma ve Yaşatma Derneği” kurulmuştur.

Isparta Belediye Başkanlığı ve Dernek arasında yapılan protokolle yönetim Dernekte olmak kaydı ile, özel statüde “Isparta Huzurevi” olarak Eylül 1972’de Valilik binasının önündeki park içerisinde 2 katlı ahşap binada sakinlerine kapılarını açmış, bölgeye hizmet etmeye başlamıştır.

Daha iyi hizmet ve daha kurumsal olmak için 39 hayırsever Ispartalı Dernek üyesi 1977 yılında Isparta Huzurevi Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nı kurmuştur.

Isparta Huzurevi, Isparta Belediyesi ile Vakfımız arasında yapılan protokolle yönetim Vakıfta olmak kaydı ile Isparta Belediyemiz ile ortak özel statüde kurumsal bir yapı kazanmıştır.

Isparta Ellinci Yıl Kimsesizleri, Yaşlıları, Güçsüzleri Dinlendirme, Barındırma ve Aş Ocağı Yaptırma ve Yaşatma Derneği; günümüzdeki güncel adı ile Isparta Huzurevi Yardım Derneği’ni Vakıf, kendi hizmetlerinde yardım için muhafaza etmiştir. Dernek faaliyetlerine devam etmektedir.

1979 yıllında Vakıf, Isparta Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte Gökçay mevkiinde daha geniş ve kullanışlı inşaa edilen kendi binasında 1982 yılında hizmet etmeye başlamıştır. Bu bina günümüze kadar hizmet vermiş olup yeni deprem yönetmeliğine göre standartları artık karşılayamadığı için 2017 yılında tahliye edilmiştir.

Halen geçiçi kiralık binasında hizmete devam eden Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezimiz en kısa zamanda kendine ait yeni binasına geçmek için Vakfımız ve Belediyemizin çalışmaları devam etmektedir.

2008 yılından bugüne yatılı hizmet veren Engellilere Bakım hizmetimiz güncellenen yönetmelikler doğrultusunda 2013 yılında kiralanan geçici binasında Engellilere Bakım Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2017 yılında Gökçay mevkiindeki tahliye edilen ana binamızın yanında Vakfımız tarafından yapılan yeni binasına taşınmış, bölgemize yüksek standartlarda hizmet vermeye devam etmektedir.

Isparta Huzurevi Sağlık ve Eğitim Yardımlaşma Vakfı Kurucu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri (Mütevelli Heyeti) , kuruluşundan günümüze hiçbir zaman maddi beklentisi olmamış, çalışmaları karşılığı olarak hiçbir ücret almamışlardır ve alamazlar. Bu husus Vakıf tesis senedinde belirlidir.

Vakfımız Isparta ve civarında alanındaki hizmetleriyle uzman tecrübeli personeliyle önemli birimlerden olmayı başarmış, insan onurunu ve müracaatçının yararını gözeterek gönüllülük esasıyla emanet anlayışı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Kuruluşumuzdan bu güne Vakfımızın varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur, hayırsever halkımız ve gönlüllülerimizdir.

Bize desteğini esirgemeyen Hayırsever halkımıza, gönlüllülerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz.

Isparta Huzurevi Sağlık ve Eğitim Yardımlaşma Vakfı